TIGRův život

MATEMATICKÁ METAFYZIKA

je-li totiž
je tedy
a protože zřejmě existuje
potom je právě tehdy je-li

z toho je patrné že
kdyby nebylo
pak by muselo být což není
a proto
budiž
nechť je

nabízí se otázka zda pouhá skutečnost
zaručuje existenci rekursivní permutace
z tohoto důvodu vyslovíme nejdříve větu
o jejíž pravdivosti se čtenář může přesvědčit
je-li splněna jedna z podmínek
a protože platí že
existence funkcí plyne velmi rychle

jestliže jinak
tudíž naopak
a přitom obdobně
neboť takto
buď jindy
nebo tak aby

jinak ovšem
pokud naopak
a přitom rovněž
tudíž jestliže
neboť obdobně
buď takto
nebo jinak

jestliže ovšem
jinak obdobně
a přitom naopak
tudíž rovněž
neboť pokud
tedy budiž
a ne jinak

zařazením dalšího axiomu
zaručujícího existenci vhodného formálního protějšku
se lze v určitých směrech
dále přiblížit
konkrétním mírám složitosti

to znamená že
funkce f je definovaná
jestliže naopak není definovaná
tím jsme předpoklad platnosti přivedli ke sporu

v obou případech
definice je korektní
protože je podle předpokladu prostá

AXIOMY JSOU NEZÁVISLÉ

Jáchym Maria Kal, 17.8.1975