TIGRův život
lev

 

TIGRa baví matematika,
ale kromě ní
i spousta s ní souvisejících
i nesouvisejících věcí.
Následující stránky budou
tedy takovou všehochutí.
Zatím se ale musíte spokojit
se třemi básničkami,
jednou baladou
a s TIGRovým lvím kamarádem:

Prvočísla
a Matematická metafyzika
a Matematická balada
a Básnička o lineární algebře a alkoholu