Spolupráce

poslední změna: 26-04-2018


 • Shigeki Akiyama, Faculty of Science, Niigata University, Japonsko. Aritmetika v číselných soustavách s iracionálním základem.
 • Pierre Arnoux, Equipe Dynamique, Arithmétique et Combinatoire Institut de Mathématiques de Luminy, Francie. Kombinatorika na slovech, nestandardní numerační systémy.
 • Julien Bernat, Institut de Mathématiques Elie Cartan, Université Henri Poincaré, Nancy, France. Kombinatorika na slovech, nestandardní numerační systémy.
 • Valérie Berthé, Laboratoire d'Informatiques Algorithmique: Fondements et Applications (LIAFA), Université Paris 7 - Denis Diderot, Francie Kombinatorika na slovech, symbolické dynamické systémy.
 • Vincent Delecroix, Institut de Mathématique de Jussieu, Université Paris 7 - Denis Diderot, Francie. Symbolické dynamické systémy.
 • Anna Frid, Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk Akademgorodok, Rusko. Kombinatorika na slovech, sturmovská slova, kódování transformace výměny r intervalů.
 • Christiane Frougny, Laboratoire d'Informatiques Algorithmique: Fondements et Applications (LIAFA), Université Paris 7 - Denis Diderot, Francie. Aritmetika v číselných soustavách s iracionálním základem.
 • Jean Pierre Gazeau, Laboratoire Astroparticules et Cosmologie, Université Paris 7 - Denis Diderot, Francie. Algebraické, geometrické a kombinatorické vlastnosti modelů kvazikrystalů.
 • Lajos Hajdu Institute of Mathematics, University of Debrecen, Maďarsko. Nestandardní numerace.
 • Daniel Lenz, Fakultät für Mathematik und Informatik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo.
 • Jiří Patera, Centre de recherches mathématiques, Université de Montréal, Kanada. Matematické modely kvazikrystalů
 • Attila Pethõ, Institute of Mathematics, University of Debrecen, Maďarsko. Nestandardní numerace.
 • Wolfgang Steiner, Laboratoire d'Informatiques Algorithmique: Fondements et Applications (LIAFA), Université Paris 7 - Denis Diderot, Francie. Aritmetika v číselných soustavách s iracionálním základem.
 • Reidun Twarock, Departments of Mathematics and Biology, University of York, Heslington, England. Matematické modely kvazikrystalů.
 • Louis-Sébastien Guimond, Centre de recherches mathématiques, Université de Montréal, Canada. Aritmetika v číselných soustavách s iracionálním základem, kombinatorické vlastnosti nekonečných aperiodických slov.