Středoškolská odborná činnost

poslední změna: 30-04-2013

SOČ (Středoškolská odborná činnost)

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.
Další informace o SOČ najdete na webu http://www.soc.cz.

Témata SOČ nabízená skupinou TIGR

Pozn. Některá témata již zpracovávají studenti (v takovém případě jsou uvedena v závorce jejich jména). Je však klidně možné vytvořit tým a vypracovat SOČku ve dvou až třech lidech.

 • Substituce a Rauzyho dlaždice – abstrakt
 • Aritmetika včera a dnes (Martina Bekrová z Gymnázia Trutnov) – abstrakt a www
 • Lineární algebra srozumitelně (Jiří Balhar z Gymnázia Jana Keplera) – abstrakt a www
 • Kryptologie (studenti sekundy z Gymnázia Jana Keplera) – abstrakt
 • Metoda nejmenších usekaných čtverců (Roman Kápl z Gymnázia Jaroslava Heyrovského)
 • Řetězové zlomky (Anna Hrubá z Gymnázia Bučovice) – abstrakt
 • Vykreslování Rauzyho grafů – abstrakt

Celofakultní nabídku témat najdete na portálu jaderka.cz.

Přednášky pro střední školy

 • Bernhard Riemann a jeho hypotéza – abstrakt
 • Násobíme chytře? – abstrakt
 • Násobíme chytře? – abstrakt
 • Záporné cifry v zápisu čísel – abstrakt
 • Paul Erdos – Muž, který miloval čísla – abstrakt
 • Hledání rekordně velkých prvočísel – abstrakt
 • Víte, proč zlomek 22/7 tak dobře aproximuje číslo pí? – abstrakt
 • Málo známý osud odmocniny ze dvou – abstrakt
 • Prvočíselná dvojčata a jiné noční můry matematiků – abstrakt
 • Můžeme věřit své vlastní kalkulačce? – abstrakt

Celofakultní nabídku přednášek najdete na portálu jaderka.cz.