Software

poslední změna: 30-04-2013

Kombinatorika na slovech

Word Characterictics

autor: Nina Marinová

Program pro výpočet komplexity, balancí a slov návratu nekonečnýh slov – pevných bodů substitucí.
http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~marinnin/characteristics.html

Stromy faktorů v nekonečných slovech

autor: Jiří Hofman

Program pro vyhledání a grafické znázornění stromu levých (resp. pravých) speciálních faktorů v nekonečném slově, které je pevným bodem substituce.
hofman-program.zip

Nestandardní numerace

PisotArith

autor: Petr Ambrož

Program provádějící aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení) v číselých soustavách, jejichž základ je libovolné Pisotovo číslo.
http://linux.fjfi.cvut.cz/~ampy/programs/pisotarith.html