TIGRův život

Koho TIGR lapil

Horní řada zleva: Štěpán Starosta, Tom Hejda, Karel Břinda,
Karel Klouda, Martin Šefl (potenciální člen TIGRa)

Dolní řada zleva: Zuzana Masáková, Dan Dombek, Tomáš Vávra,
Edita Pelantová, Ľubka Balková, Petr Ambrož, Milena Svobodová

Úplně dole náš nejmladší člen: Hanička