Konference

poslední změna: 02-09-2014

Seznam vědeckých konferencí pořádaných (případně spolupořádaných) skupinou TIGR.


Mezinárodní konference

Česko-Slovenská MELA

Cílem konference je zprostředkovat setkání různých výzkumných skupin a jednotlivců z Česka a Slovenska, kteří se zabývají teoretickou informatikou, zejména pak: automaty a jazyky všeho druhu, kombinatorikou na slovech, numeračnímy systémy, stringologií a arbologií, kompresí dat, dynamickými systémy.

8th International Conference on Combinatorics on Words — WORDS2011

Konference věnovaná matematické teorii slov (tj. konečných nebo nekonečných posloupností symbolů z konečné abeceny), jejich kombinatorickým, algebraickým nebo algoritmickým vlastnostem, stejně tak jako aplikacím ve fyzice, biologii či lingvistice.

International Congress on Mathematical Physics

Největší konference v matematické fyzice, pořádaná každé tři roky po hlavičkou Mezinárovní asociace matematické fyziky.

Journées Numération 2008

Mezinárodní konference s tématikou numeračních systémů, teorie čísel a kombinatoriky.

DI-CRM Workshop on Mathematical Physics

Workshop matematické fyziky věnovaný gradacím a gradovaným kontrakcím algeber, aperiodickým strukturám a kvazikrystalům a symetriím spojitých a diskrétních dynamických systémů.


Lokální konference

AAMP VIII — Words, numeration and automata

Mikrokonference Dopplerova institutu; setkání několika pražských výzkumných skupin, které se věnují podobným oblastem teoretické informatiky jako skupina TIGR.