Logo TIGRa O nás Lidé Publikace Výzkum Akce Studenti Středoškoláci TIGRův život

O nás

poslední změna: 09-06-2023

Skupina TIGR se v rámci Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku věnuje aktuálním tématům diskrétní matematiky s aplikacemi v informatice i fyzice, jako jsou např. nestandardní reprezentace reálných čísel, kombinatorika na slovech, aperiodická dláždění prostoru (podrobněji viz Oblasti výzkumu).

Již řadu let běží na katedře matematiky FJFI problémový seminář vedený Editou Pelantovou věnovaný studiu aperiodických struktur. Původní motivací řešených problémů bylo zkoumání vlastností matematických modelů kvazikrystalů. Postupně se ale středem zájmu staly spíše kombinatorické, algebraické a číselně-teoretické úlohy s aplikacemi v teoretické informatice.

V rámci semináře doktorandi, ale i studenti bakalářského a magisterského studia nacházejí témata pro své ročníkové a závěrečné práce (viz Studentské práce). Řada vyřešených úloh je zajímavá i pro širokou vědeckou komunitu. Takové výsledky jsou pak publikovány v renomovaných odborných časopisech a studenti o nich referují na mezinárodních konferencích. Často takové vystoupení vyústí v pozvání ke spolupráci na některém ze zahraničních pracovišť.

Práce v problémovém semináři je neocenitelnou zkušeností pro studenty, kteří mají zájem o akademickou kariéru. Dokladem toho je, že i současní členové skupiny TIGR (Zuzana Masáková, Petr Ambrož, Ľubomíra Dvořáková) na tomto semináři vyrostli. Další absolventi se uplatnili např. na montrealské nebo atlantské univerzitě.

Protože nejenom v řešení matematických problémů spočívá vědecká práce, studenti s námi okusí i další zážitky, například při organizaci mezinárodních konferencí v Praze, nebo při pravidelných studentských workshopech, kde je vědecký program doplněn i o jiné radosti života (viz TIGRův život).