Logo TIGRa O nás Lidé Publikace Výzkum Akce Studenti Středoškoláci TIGRův život
Seminář ACS Konference

Konference

poslední změna: 14-01-2024

Seznam vědeckých konferencí pořádaných (případně spolupořádaných) skupinou TIGR.


Journées Montoises d'Informatique Théorique

Mezinárodní konference věnovaná teoretické informatice a diskrétní matematice.

Journées Numération

Mezinárodní konference s tématikou numeračních systémů, teorie čísel a kombinatoriky.

8th International Conference on Combinatorics on Words — WORDS2011

Konference věnovaná matematické teorii slov (tj. konečných nebo nekonečných posloupností symbolů z konečné abeceny), jejich kombinatorickým, algebraickým nebo algoritmickým vlastnostem, stejně tak jako aplikacím ve fyzice, biologii či lingvistice.

Česko-Slovenská MELA

Cílem konference je zprostředkovat setkání různých výzkumných skupin a jednotlivců z Česka a Slovenska, kteří se zabývají teoretickou informatikou, zejména pak: automaty a jazyky všeho druhu, kombinatorikou na slovech, numeračnímy systémy, stringologií a arbologií, kompresí dat, dynamickými systémy.

Words, numeration and automata (AAMP VIII)

Mikrokonference Dopplerova institutu; setkání několika pražských výzkumných skupin, které se věnují podobným oblastem teoretické informatiky jako skupina TIGR.

Analytic and Algebraic Methods in Physics

Série (mikro)konferencí – setkání vědců pracujících v různých oblastech teoretické a matematické fyziky a aplikované matematicky s důrazem (ne výlučně) na současné trendy kvantové fyziky.

XVI International Congress on Mathematical Physics (2009)

Největší konference v matematické fyzice, pořádaná každé tři roky po hlavičkou Mezinárovní asociace matematické fyziky.

DI-CRM Workshop on Mathematical Physics (2000)

Workshop matematické fyziky věnovaný gradacím a gradovaným kontrakcím algeber, aperiodickým strukturám a kvazikrystalům a symetriím spojitých a diskrétních dynamických systémů.